Oer de EHBO vereniging Harkema

Op de eerste plaats bieden wij cursussen aan die tot doel hebben dat mensen niet “hulpeloos” komen te staan bij eventuele ongevallen, dan wel risico’s lopen zelf slachtoffer te worden van een ongeval of verkeerd handelen.

Cursus Eerste Hulp

Met een cursus Eerste Hulp kan er kennis worden opgedaan om het eerste doel te realiseren. Het officieel erkende Diploma Eerste Hulp wordt afgesloten met een examen onder auspiciën van het “Oranje Kruis”. Ook kunt u bij ons een reanimatie cursus volgen, waarna u in staat wordt geacht de eerste hulp te kunnen verlenen bij mensen met hartfalen. De reanimatie richtlijnen zijn die van de Nederlandse Hartstichting. Ook bieden wij mensen een cursus Eerste Hulp aan kinderen aan.

Herhalings- en bijscholingslessen

Daarnaast verzorgt de EHBO vereniging herhalingslessen en bijscholingslessen om uw kennis op peil te houden, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen in het verlenen van Eerste Hulp en getraind blijft om adequaat te kunnen handelen bij een ongeval.

Ondersteuning bij evenementen

Onze vereniging kan u ook ondersteunen bij de hulpverlening tijdens evenementen. Voor zowel de cursussen als ondersteuning bij uw evenement kunt u informatie vinden op deze website.