Eerste Hulp aan kinderen

Kinderen zijn vliegensvlug en als het dan eens misgaat, dan wilt u toch de juiste Eerste Hulp kunnen verlenen. Ook kan het zijn dat u bedrijfsmatig de cursus gaat volgen. Misschien werkt u op een kinderdagverblijf of in een peuterspeelzaal, op een school, of als gastouder en heeft u veel kinderen om u heen.

Informatie over de cursus Eerste Hulp aan kinderen

Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals:

 • lichaamsbouw
 • gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.
 • U leert hoe Eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.
 • U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Wat wordt behandeld tijdens de cursus Eerste hulp aan Kinderen?

I Algemeen

 • Het kind en zijn omgeving
 • Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
 • Vijf belangrijke punten
 • Kinderziekten en ziekteverschijnselen
 • Kindermishandeling

II Stoornisen in de vitale functies

 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
 • Ernstige bloedingen
 • Shock

III Letsels

 • Uitwendige wonden
 • Elektriciteitsletsels
 • Kneuzing en verstuiking
 • Botbreuken en ontwrichtingen
 • Letsels van oog, neus en oor
 • Tandletsel
 • Oververhitting
 • Onderkoeling
 • Bevriezing
 • Giftige stoffen
 • Steken en beten

IV Verband- en hulpmiddelen

 • Verbandmiddelen
 • Hulpmiddelen

 

Afronding cursus

De opleiding wordt afgesloten met een toets. Instructeurs die aan de eisen van Het Oranje Kruis voldoen. Dan wordt beoordeeld of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt voor de toets ligt op de praktijk. Bij de toets moet u zich kunnen legitimeren.
Regelmatig wordt de toets door een consulent van Het Oranje Kruis bezocht. Dit wordt in het algemeen van te voren aangekondigd, maar een bezoek kan ook onverwacht zijn.
Wanneer de toets succesvol is afgerond ontvangt u het geregistreerde certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Houders van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Alle houders van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.
Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp komt de registratie Eerste Hulp aan Kinderen op het geldige diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis te staan.