Cursus Eerste Hulp

Wie is er niet eens van de trap gevallen, kneusde zijn enkel of liep een snee op tijdens een val? Als u een cursus Eerste Hulp heeft gevolgd, weet u hoe u de juiste Eerste Hulp verleent als er iets gebeurt in uw omgeving.

Informatie over de cursus

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een arts en een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld. De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen.

Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch. Als de cursus is afgerond met een voldoende resultaat, mag u zich een volwaardig eerstehulpverlener noemen.

Onderwerpen bij de cursus Eerste Hulp

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Emotionele reacties
 • Eerste Hulp verlenen en de kans op infectieStoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Actieve bloedingen
 • Shock
 • Wonden
 • Elektriciteitsletsels
 • Kneuzing en verstuiking
 • Botbreuken en ontwrichtingen
 • Letsels van oog, neus en oor
 • Tandletsel en tand door lip
 • Oververhitting
 • Onderkoeling
 • Bevriezing
 • Vergiftigingen
 • Steken en beten
 • Verband- en hulpmiddelen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn. Op het examen moet u zich kunnen legitimeren. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een reanimatie-instructeur (die ook arts en tevens een door de Nederlandse Reanimatieraad bevoegd reanimatie-instructeur is óf een verpleegkundige die tevens instructeur Eerste Hulp is) en met inschakeling van 2 Lotusslachtoffers.

Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het Diploma Eerste Hulp (voorheen eenheidsdiploma EHBO) is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd, mits u voldoet aan het volgen van voldoende herhalingslessen.

Aansprakelijkheid

Als houder van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma bent u zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.